Jak uzyskać pozwolenie na budowę domu?

Jak uzyskać pozwolenie na budowę domu?
Autor:
Data publikacji:
Kategoria:
Potrzebujesz ok. 3 min. aby przeczytać ten wpis

Postawienie domu nie jest możliwe bez zgłoszenia budowy bądź pozwolenia na budowę. Jak wygląda procedura uzyskania takiego pozwolenia, jakie dokumenty należy zgromadzić i gdzie składa się wniosek? Wyjaśniamy.

W niektórych przypadkach wystarczające jest tylko zgłoszenie budowy domu do odpowiedniego urzędu. Zazwyczaj jednak musimy uzyskać pozwolenie na budowę. Wspomniany dokument jest decyzją administracyjną, niezbędną, aby możliwe było rozpoczęcie i prowadzenie prac budowlanych. Według Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane roboty można rozpocząć dopiero po wydaniu przez organ administracji architektoniczno-budowlanej decyzji o pozwoleniu na budowę. Właściwy organ ma 65 dni od dnia złożenia wniosku na wydanie decyzji, która staje się prawomocna dwa tygodnie po doręczeniu jej do wnioskodawcy.

Co ważne, po uzyskaniu pozwolenia budowę należy rozpocząć w przeciągu trzech lat. Po tym czasie ważność dokumentu wygasa i trzeba starać się o nowe pozwolenie. Warto pamiętać, że nawet jeśli rozpocznie się budowę w terminie, ale przerwie się ją na okres dłuższy niż trzy lata, to ważność decyzji o pozwoleniu na budowę również wygasa.

Jakie dokumenty należy dołączyć do wniosku o pozwolenie na budowę?

Jeżeli nie chcemy zostać oskarżeni o samowolę budowlaną, wniosek o pozwolenie na budowę powinniśmy złożyć przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac budowlanych. Do wniosku musimy dołączyć poniższe dokumenty:

  • projekt budowlany domu w czterech egzemplarzach,
  • zaświadczenie potwierdzające, że projektant posiada odpowiednie uprawnienia do projektowania domów,
  • oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane,
  • decyzja o warunkach zabudowy, jeśli na danym terenie nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego,
  • wypis z rejestru gruntów,
  • warunki techniczne otrzymane od dostawców mediów,
  • potwierdzenie zapłaty (tylko w przypadku, gdy część domu będzie użytkowana w celach innych niż mieszkaniowe).

W niektórych przypadkach urząd może wymagać dodatkowych dokumentów, dlatego przed złożeniem wniosku upewnijmy się w urzędzie powiatowym lub urzędzie miasta, że zgromadziliśmy wszystkie konieczne dokumenty.

Z kolei w samym wniosku o pozwolenie na budowę musimy wpisać: swoje dane, rodzaj realizowanej inwestycji, adres budowy, a także oznaczenie nieruchomości, jaką chcemy wybudować.

Uzyskanie pozwolenia na budowę domu

Gotowy wniosek składamy odpowiednio w starostwie powiatowym lub w urzędzie miasta. Jeśli nasza działka znajduje się w większym mieście, na przykład Warszawie, wniosek należy złożyć we właściwym urzędzie dzielnicy.

Po złożeniu kompletu dokumentów organ administracji architektoniczno-budowlanej sprawdza zgodność projektu zagospodarowania działki z przepisami techniczno-budowlanymi. Jeśli podczas weryfikacji stwierdzi się błędy, wnioskodawca zostanie wezwany do poprawienia nieprawidłowości w wyznaczonym terminie. Po wprowadzeniu zmian wniosek trafia ponownie do urzędu. W przypadku przekroczenia wskazanego terminu automatycznie otrzymujemy odmowę i nie uzyskujemy pozwolenia na budowę.

Ile kosztuje uzyskanie pozwolenia na budowę?

Za wydanie pozwolenia na budowę domu nie musimy nic płacić. Usługa jest bezpłatna, ale tylko wtedy, gdy w budynku nie będzie prowadzona działalność gospodarcza. Jeśli część domu zostanie przeznaczona na sklep lub warsztat, to musimy wnieść opłatę, która wynosi 1 zł za każdy metr kwadratowy powierzchni użytkowej.

Zdj. główne: Ralphs_Fotos/pixabay.com

Udostępnij:

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*