Najem okazjonalny – czym jest w świetle prawa?

Najem okazjonalny – czym jest w świetle prawa?
Autor:
Data publikacji:
Kategoria:
Potrzebujesz ok. 4 min. aby przeczytać ten wpis

Najem okazjonalny w założeniu ma chronić prawa właścicieli mieszkań przed nieuczciwymi najemcami. Aby jednak spełniał swoje założenia, powinien spełniać kilka istotnych warunków, bez których staje się wyłącznie zwyczajnym najmem. Dlatego też tłumaczymy, czym jest najem okazjonalny i jakich formalności wymaga w świetle prawa. 

Czym jest najem okazjonalny? 

Najem okazjonalny to szczególny rodzaj umowy najmu nieruchomości, która opiera się na takich samych zasadach, jak klasyczna umowa najmu z tym wyjątkiem, że umożliwia właścicielom mieszkań na szybką egzekucję komorniczą oraz pozbycie się z wynajmowanego lokalu nieuczciwych najemców. 

Wszystko za sprawą tego, że najem okazjonalny łagodzi wymogi związane z ustawą o ochronie praw lokatorów poprzez złożenie przez nich oświadczenia o dobrowolnym poddaniu się egzekucji. Dzięki temu osoby wynajmujące mieszkania lokatorom nie muszą już wytaczać procesów sądowych czy czekać na wskazanie przez gminę lokalu zastępczego, aby pozbyć się z mieszkania lokatorów niepłacących za czynsz lub pozostający z nim pomimo zakończenia trwania umowy najmu. 

Kto może stosować najem okazjonalny?

Od 11 września 2017 roku z najmu okazjonalnego mogą korzystać wyłącznie osoby prywatne wynajmujące nieruchomości zaspokajające potrzeby mieszkaniowe. W związku z tym – tego typu umów nie mogą zawierać firmy, czy też osoby wynajmujące mieszkania w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. A także osoby wynajmujące lokale usługowe czy też podnajmujące wyłącznie części nieruchomości. 

Obowiązkowe elementy umowy najmu okazjonalnego

Aby umowa najmu okazjonalnego była wiążąca i chroniła w pełni właścicieli mieszkań decydujących się na skorzystanie z niej, musi spełniać kilka warunków. Pierwszym z nich jest dostarczenie przez najemcę oświadczenia w formie aktu notarialnego mówiącego o tym, że dobrowolnie poddaje się egzekucji i zobowiązuje się wobec tego opróżnić oraz wydać lokal w terminie wskazanym przez tego typu egzekucję, mogącą być np. zakończeniem okresu trwania umowy najmu. 

Dodatkowo najemca musi także wskazać inny adres, pod którym będzie mógł zamieszkać gdy będzie musiał się wyprowadzić z wynajmowanego mieszkania. Wraz z takim wskazaniem niezbędna jest także zgoda osoby trzeciej, czyli właściciela nieruchomości, w której najemca ma zamieszkać po ustaniu umowy najmu. Najczęściej dostarczana jest w formie oświadczenia. 

Trzecim elementem koniecznym dla zachowania ważności umowy najmu okazjonalnego jest zgłoszenie przez wynajmującego zawarcia umowy najmu okazjonalnego do właściwego Urzędu Skarbowego w okresie nie dłuższym niż 14 dni od rozpoczęcia najmu nieruchomości. 

Niespełnienie któregokolwiek z tych warunków podczas podpisywania umowy najmu okazjonalnego, sprawia, że automatycznie zamienia się w zwykłą umowę najmu, a właściciel mieszkania nie jest chroniony w żaden sposób przed nieuczciwymi najemcami. 

Kiedy umowa najmu okazjonalnego może zostać wypowiedziana? 

Wielu najemców niechętnie podchodzi do podpisywania umów najmu okazjonalnego z obawy przed tym, że w każdej chwili będą musieli opuścić wynajmowany lokal na żądanie właściciela. Jest to jednak mit. Najem okazjonalny może być wypowiedziany w przypadku kiedy: 

  • lokator używa mieszkania w sposób sprzeczny z umową, 
  • lokator zalega z opłatami za czynsz lub inne zobowiązania dłużej niż trzy pełne okresy płatności, 
  • lokal został wynajęty przez lokatora dla innej osoby bez pisemnej zgody właściciela, 
  • lokator stracił możliwość do zamieszkania pod adresem wskazanym jako adres alternatywny w umowie najmu okazjonalnego i nie wskazał nowego lokalu, do którego może być eksmitowany. 

Najem okazjonalny, mimo że w głównej mierze chroni wynajmujących nieruchomości, nie niesie groźnych konsekwencji dla najemców, o ile będą oni w pełni wywiązywali się z zapisów zawartych w tego typu umowie.

Udostępnij:

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*